+381652030017 office@nikolinamil.com

Veliki broj parova u Srbiji se suočava sa sterilitetom. Ovaj problem je za njih skup i finansijski, ali i psihološki. Sa emocionalne strane, ovi parovi često prolaze kroz određena “teška” osećanja koja mogu negativno uticati na mentalno zdravlje oba partnera. Kao krajnji korak dugogodišnjih pokušaja da se na spontan način dođe do trudnoće, veliki broj parova se odlučuje na proces vantelesne oplodnje, koja kod mnogih predstavlja poslednju nadu da postanu biološki roditelji.

Borba sa sterilitetom oduzima psihološku energiju

Uzimajući u obzir da borba sa sterilitetom oduzima mnogo psihološke energije, mnogi parovi u proces vantelesne oplodnje ulaze sa ogromnom željom da postanu roditelji. Međutim ta želja  je obojena i intenzivnom strepnjom kako će se sve to završiti. Posebno osetljive su žene, koje prolaze kroz neprijatnu proceduru u toku tog procesa, gde dodatno dejstvo hormona može uticati na njihovo i mentalno, i fizičko stanje. Iako još uvek ne može da se odgonetne koji faktori direktno utiču na uspeh vantelesne oplodnje, određena istraživanja su pokazala da nivo anksioznosti može na indirektan način uticati na ishod. Naime, one žene koje su pokazale visok nivo anksioznosti u procesu vantelesne oplodnje, ređe su ostajale trudne. Isto tako one žene koje su koristile usluge psihološke podrške pre pokušaja VTO, su češće ostajale u drugom stanju. Iako je to polje još uvek neistraženo u potpunosti, i sa medicinske, i sa psihološke  strane, svakako je jako važno da partneri koji ulaze u ovaj proces budu informisani da razgovor sa psihologom ili psihoterapeutim može biti od velike koristi, i da na taj način mogu uticati na veću šansu da ostanu u drugom stanju. Posebnu korist mogu imati žene, pošto su one osetljivija kategorija.

Psihološka priprema parova za proces vantelesne oplodnje

Psihološka priprema žena koji prolaze kroz proces vantelesne oplodnje ne podrazumeva samo učenje tehnika prevazilaženja anksioznosti u toku procesa, već i rad na racionalnom sagledavanju ishoda cele procedure. Naime, zbog ograničene razvijenosti tehnologij,e uspešnost vantelesne oplodnje je od 20 do 30%. To znači da postoji realan rizik da ona ne uspe. Ukoliko se dogodi taj loš scenario, postoji mogućnost da se žena suoči sa novim emocionalnim problemima kao što su depresivnost i intenzivna tuga koja može biti vrlo sličnog intenziteta kao ona kada se dogodi gubitak voljene osobe. Svakako može doći do narušavanja mentalnog zdravlja žene. Upravo, psihološka priprema žena pre procesa vantelesne oplodnje podrazumeva i učenje tehnika prevladavanja negativnih nezdravih emocija kada je ishod loš.

P.S. autorka teksta je takođe iskusila borbu sa sterilitetom i dva puta prošla kroz proces vantelesne oplodnje. Njenu priču možete pročitati OVDE.

Napišite poruku i zakažite seansu

Saznajte više o autoru

%d bloggers like this: