+381652030017 office@nikolinamil.com

Emocije su mali signali koji nam pomažu da sagledamo koliko smo zadovoljni svojim životom. One mogu da nam pomognu da vidimo da li smo mentalno zdravi ili je potrebno da razgovaramo sa profesionalcem koji će nam pomoći da ih protumačimo i povežamo, i time ozdravimo. One su takođe naš putokaz koji nam pokazuje kuda treba dalje da idemo u životu i kojim aspektima svoje ličnosti i ponašanja treba da se bavimo.

Prepoznati svoja unutrašnja osećanja u trenutku kada se događaju je veština koja se naziva samosvest i ona predstavlja osnovu emocionalne inteligencije. 

Kako bi imali razvijeniju samosvest potrebno je da poznajemo koje su zdrave, a koje nezdrave emocije.

Nezdrave negativne emocije se karakterišu jakim intenzitetom i dužinom trajanja. Često osoba kaže da je opterećuju i da ne zna kako da ih se oslobodi. Teško reguliše njima i one imaju ogroman negativan uticaj na svakodnevno funkcionisanje (slab apetit, nesanica, nemogućnost koncentracije itd.). Kada osoba doživi nezdrave negativne emocije, to je uglavnom znak da se nalazi i u veoma teškom trenutku u životu ili da ulazi u određen psihološki začarani krug koji može odvesti u određenu mentalnu bolest. Kako ne bi došlo do toga, potrebno je na vreme obratiti se psihologu ili psihoterapeutu koji može da Vas nauči tehnikama kako se nezdrave emocije regulišu.

S druge strane, zdrave emocije nam pomažu da iako se ne osećamo dobro povodom neke situacije, normalno nastavimo da funksionišemo u životu. One su manje intenzivne i kraće traju.

Svaka nezdrava negativna emocija ima svoju zdravu negativnu zamenu, ali je potreban disciplinovan svakodnevni rad u saradnji sa psihoterapeutim ili savetnikom da se to nauči i primeni.

U nastavku je primer zdravih i nezdravih negativnih emocija:

Nezdrave negativne emocije  

Zdrave negativne emocije

Anksioznost Obazrivost, brižnost
Depresivnost Tuga, razočaranje, žaljenje
Osećanje krivice Kajanje
Stid, osramoćenost Žaljenje, razočaranost
Bes Nezadovoljstvo, ljutnja
Povređenost Razočaranost
Nezdrava ljubomora Zdrava ljubomora
Nezdrava zavidljivost Zdrava zavidljivost

 

Napišite poruku i zakažite seansu

Saznajte više o autoru

%d bloggers like this: